Elállási nyilatkozat

Az elállási jog azt jelenti, hogy a törvény által előírt 14 naptári napon belül akár indoklás nélkül is visszavesszük az interneten megvásárolt terméket, ha meggondoltad magad. A visszavásárlás feltétele, hogy visszajuttasd hozzánk a terméket sértetlen, hibátlan állapotban összes tartozékával és eredeti csomagolásával együtt, továbbá a vásárlást igazoló eredeti számlát.

Az elállási jogról

1. Jelen pontban foglalt elállási jog kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

2. Az alábbi esetekben nem illet meg az elállási jog:

  • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; (pl.: fülhallgató)

  • a nem tárgyi adathordozón nyújtott adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató az Ügyfél kifejezett, előzetes belegyezésével kezdte meg a teljesítést és az Ügyfél e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy a teljesítést megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

  1. Ha elállási jogoddal élni kívánsz, elállási szándékod tartalmazó egyértelmű nyilatkozatod köteles vagy eljuttatni (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével.

A részletesebb tájékoztató elolvasásához kattints az alábbi linkre: https://mod.staging.fws.hu/aszf